نرم افزارحسابداری صدگان

مرور برچسب

درج صورتحساب الکترونیکی

نحوه تشخیص بدهی مالیات بر ارزش افزوده براساس قانون پایانه‌های فروشگاهی

براساس قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، پس از اتمام مواعید مقرر در ماده (3) این قانون، ماموران مالیاتی جز در مواردی که در قانون اجازه داده شده نباید در تشخیص بدهی مالیات…