حسابان وب

الزام صدور صورتحساب الکترونیکی از چه تاریخی است؟

0 1,382
محل تبلیغ شما

نامه مرکز تنظیم مقرارت مبنی بر الزام شرکت‌های فعال بورس و فرابورس به صدور صورتحساب الکترونیکی از تاریخ ١ /٨ /١۴٠١ منتشرشد.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.