نرم افزارحسابداری صدگان

مرور برچسب

حذف صفر

جزئيات جديد از حذف صفر

وجود نرخ‌هاي تورم بالا در يک دوره نسبتا طولاني و همزمان عدم بازبيني متناسب در ساختار پرداخت‌هاي نقدي کشور، در عمل به کاهش اقطاع اسکناس و مسکوک نسبت به ارزش مبادلات مالي روزانه…