نرم افزارحسابداری صدگان

مرور برچسب

جرايم قانون فعلي با جرايم لايحه پیشنهادی قانون ارزش افزوده

معافیت های اصلی مالیاتی در لایحه جدید مالیات بر ارزش افزوده شامل چیست؟

اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در کشور از سال 1387 به صورت آزمایشی شروع شد و حالا باتوجه به آن چه دولت دستاوردهای قابل توجه می داند قرار است به قانونی دائمی تبدیل شود و از…

مقایسه جرايم قانون فعلي با جرايم لايحه پیشنهادی قانون مالیات ارزش افزوده

باتوجه به ارائه لایحه پیشنهادی قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده به  مجلس شورای اسلامی در تصویر زیر می توانید جرايم قانون فعلي با جرايم لايحه پیشنهادی قانون مذکور را ملاحظه…