نرم افزارحسابداری صدگان

مرور برچسب

بانک مرکزی

نرخ تورم بهمن از مرکز آمار درخواست شد/ کارت اعتباری به تعیین دستمزد ربطی ندارد.

. رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور از درخواست اعلام نرخ تورم پایان بهمن ماه سال جاری از سوی مرکز آمار ایران برای تعیین حداقل دستمزد 91 خبر داد و گفت: واگذاری 230هزار کارت…