نرم افزارحسابداری صدگان

مرور برچسب

افزایش دستمزد کارگران

تصمیمات جدید کارگروه مزد ۹۵

نماینده کارگران در شورای عالی کار از نشست عصر امروز کارگروه تخصصی مزد ۹۵ کارگران با حضور نمایندگان گروه‌های مختلف خبر داد و گفت: در جلسه بعدی وارد عدد و رقم خواهیم شد.

فاصله زیاد تورم تا دستمزد

در حالي كه از چند روز ديگر، جلسات شوراي عالي كار براي تعيين دستمزد آغاز به كار خواهد كرد كه تعيين حداقل دستمزد در سال هاي گذشته همواره با اعتراض هاي فراوان روبه رو شده است.