نرم افزارحسابداری صدگان

مرور برچسب

اعتراض مالیات

اعتراض به صدور نامه های داخلی با نقش مقرره در سازمان امور مالیاتی

کانون عالی کارفرمایی ایران در نامه‌ای خطاب به معاونت حقوقی رئيس جمهور نسبت به صدور نامه‌های داخلی در سازمان امور مالیاتی ناقض قوانین، بخشنامه‌ها، دستورالعمل‌های صادره توسط ریاست…

ترتیبات اجرایی درخصوص رسیدگی به اعتراضات مالیاتی ابلاغ شد

توضیح سایت تازه های حسابداری: برای این دستورالعمل رای دیوان عدالت اداری صادر شده است.لطفا اینجا کلیک کنید. دستورالعمل سازمان امور مالیاتی موضوع ترتیبات اجرایی دستورالعمل اجرایی…