نرم افزارحسابداری صدگان

مرور برچسب

اظهار نامه مالیاتی

بخشنامه ۲۰۰/۶۰۰۶ مورخ ۱۴۰۱/۳/۳۰(تمدید مهلت ارسال اظهارنامه مالیاتی مشاغل)

توضیح سایت تازه های حسابداری: مهلت ارسال اظهارنامه مشاغل تا پایان تیرماه تمدید شد. لطفا اینجا کلیک کنید.  بر اساس نامه مورخ ٣٠ /٣/ ١۴٠١ رئیس سازمان امور مالیاتی مهلت…