حسابان وب

مرور برچسب

آيين نامه وصول مطالبات سررسيد گذشته، معوق و مشكوك الوصول موسسات اعتباري (ريالي و ارزي)

تصويب نامه شماره ۲۳۸۱۳۲/ت ۴۱۴۹۸ ه مورخ ۱۳۹۱/۱۲/۲ هيات وزيران در ارتباط با مستنثني نمودن طرح هاي فولادي سرمايه گذاري شده…

وزارت صنعت،معدن و تجارت – وزارت امور اقتصادي و دارايي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران . هيئت وزيران در جلسه مورخ 1391/11/19 به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري…

بخشنامه شماره ۳۴۳۱۸۵/۹۱ مورخ ۱۷/۱۲/۱۳۹۱ بانك مركزي (ابلاغ مستثنی شدن طرحهای فولادی سرمایه‌گذاری شده توسط بخش خصوصی از…

. بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران . جهت اطلاع مديران عامل محترم كليه بانك هاي دولتي، غير دولتي، شركت دولتي پست بانك و موسسه اعتباري توسعه ارسال گردد. . با سلام و احترام ؛…