مرور رده

اخبار اقتصادي

سهم ۳۶ درصدی مالیات در بودجه ۹۵

سخنگوی دولت اعلام کرد: هزینه‌های جاری دولت از ۱۲۰ هزار میلیارد تومان در سال ۹۲ به ۲۰۷ هزار میلیارد تومان در سال ۹۵ افزایش یافت که نشان می‌دهد با توجه به تورم ۷۳ درصد اضافه شده…