مرور رده

اخبار اقتصادي

موافقت با صدور کیف پول الکترونیک

 شورای پول و اعتبار به منظور تسهیل در جریان مبادلات خرد، با صدور کیف الکترونیک پول از طریق بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی بر اساس ضوابط راهبری و نظارتی که توسط بانک مرکزی تهیه و…

تصویب آیین نامه ثبت اطلاعات کارمندان و پرداخت های آنان در سامانه کارمند ایران

هیات وزیران آیین نامه اجرایی بند (الف) تبصره (٢١) ماده واحده قانون بودجه سال ١٣٩٩ کل کشور، موضوع ثبت اطلاعات کارمندان دستگاه های اجرایی و پرداخت های آنان در سامانه کارمند ایران…

تسهیلات تامین اجتماعی در پرداخت غرامت دستمزد به مبتلایان کرونا و حذف فرایند معرفی به کار

مهرداد قریب معاون بیمه ای سازمان تامین اجتماعی :  مجوز عدم نیاز به صدور معرفی به کار و استعلام وضعیت در پرداخت غرامت دستمزد ایام بیماری و بارداری ( در موارد انطباق مدت استراحت…