حسابان وب

مرور رده

اخبار اقتصادي

اطلاعاتی در خصوص کارگران شب کار

کارگرانی که ۲۴ ساعت کار و ۴۸ ساعت استراحت و یا ۲۴ ساعت کار و ۲۴ ساعت استراحت  می کنند ، غیر نوبت کار بوده و به این قبیل کارگران مستند به ماده ۵۸ قانون کار برای هر ساعت کار در شب ۳۵…

نحوه تشخیص بدهی مالیات بر ارزش افزوده براساس قانون پایانه‌های فروشگاهی

براساس قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، پس از اتمام مواعید مقرر در ماده (3) این قانون، ماموران مالیاتی جز در مواردی که در قانون اجازه داده شده نباید در تشخیص بدهی مالیات…