نرم افزارحسابداری صدگان

مرور رده

اخبار اقتصادي

حساب وکالتی چیست؟

افرادی که قصد خرید خودرو در بورس کالا را دارند، باید یک شماره حساب به بورس کالا معرفی کنند، این شماره حساب، به «حساب وکالتی» معروف است.