مرور رده

سایر قوانین

دادنامه ۲۹ مورخ ۹۵/۱/۲۴(ابطال عدم لحاظ سوابق با توجه به عدم پرداخت حق بیمه توسط کارفرما)

بند ۸ دستور اداری شماره ۸۱/۵۰۱۵ -۷/۹/۱۳۷۹ معاونت فنی و درآمد سازمان تامین اجتماعی در خصوص اعلام بطلان سوابق مربوط به لحاظ تاخیر در پرداخت حق بیمه خلاف قانون است و ابطال می شود.

تصویب نامه ۱۵۱۸۵/ت۵۳۰۵۷ ه مورخ ۹۵/۲/۱۲(نصاب معاملات کوچک، متوسط و بزرگ درسال ۹۵)+ متن مصوبه

- نصاب معاملات کوچک، متوسط و بزرگ درسال ۹۶ را اینجا ببینید. هیات‌دولت در جلسه روز چهارشنبه خود به ریاست حسن روحانی ؛ نصاب معاملات موضوع قانون برگزاری مناقصات برای سال 1395 را…