مرور رده

تازه های امور مالیاتی

بخشنامه ۴/۹۴/۲۶۰ مورخ ۹۴/۱/۲۵(رسيدگي به پرونده هاي کليه مؤديان نظام ماليات بر ارزش افزوده با اولويت پرونده هاي سنوات…

همانگونه که مطلع هستيد ماده «34» قانون ماليات بر ارزش افزوده مقرر نموده،« مؤديان مشمول ماليات موضوع اين قانون مکلفند از دفاتر، صورتحساب ها و ساير فرمهاي مربوط، ماشين هاي صندوق و…

دادنامه ۱۹۶۹ مورخ ۹۳/۱۲/۱۸(اخذ حق تمبر از حواله های ارزی خلاف قانون است)

 احتراماً، به استحضار می رساند: ماده 45 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال 1366 و اصلاحیه های بعدی آن مشعر بر تعلق سه در هزار مالیات حق تمبر نسبت به اوراق برات و فته طلب (سفته) و…

بخشنامه ۱۴۸/۹۳/۲۰۰مورخ۹۳/۱۲/۲۳( ماليات بر درآمد حقوق کارکنان شاغل در پارک هاي علم و فن آوري)

  به پيوست نظر اکثريت اعضاي شوراي عالي مالياتي موضوع صورتجلسه شماره 14-201 مورخ 19/7/1393، در ارتباط با ماليات بر درآمد حقوق کارکنان شاغل در پارک هاي علم و فن آوري با توجه به…

بخشنامه ۱۴۶/۹۳/۲۰۰ مورخ ۹۳/۱۲/۱۸(تاييديه موضوع ماده ۱۴۳ قانون ماليات هاي مستقيم)

پيرو بخشنامه هاي شماره 120/93/200 مورخ 21/10/1393 و شماره 87/93/200 مورخ 7/8/1393 به منظور اعمال بخشودگي موضوع ماده 143 قانون ماليات هاي مستقيم، به پيوست فهرست مربوط به تاييديه…

بخشنامه ۵۳۹/۹۳/۲۰۰ مورخ ۹۳/۱۲/۱۸(صدور گواهينامه ثبت نام در نظام ماليات بر ارزش افزوده)

پيرو بخشنامه‌هاي شماره 2815 مورخ 05/02/1388، 4936 مورخ 30/02/1388 و 30392 مورخ 18/12/1388 و با توجه به فراهم آمدن امکان صدور گواهينامه ثبت نام مؤديان در نظام ماليات بر…

بخشنامه ۱/۹۴/۲۰۰ مورخ ۹۴/۱/۷(ميزان معافيت ماليات بر درآمد حقوق سال ۱۳۹۴)

  با عنايت به بند(الف) تبصره(9) قانون بودجه سال 1394 کل کشور،که به موجب آن سقف معافيت مالياتي موضوع ماده (52) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران براي سال 1394،…

بخشنامه ۱۴۵/۹۳/۲۶۰ مورخ ۹۳/۱۲/۱۶(فراخوان ثبت‌نام مؤديان مرحله ششم ماليات ارزش افزوده)

با عنايت به درج اطلاعيه فراخوان مرحله ششم مؤديان ماليات بر ارزش افزوده در جرايد کشور و ضرورت اطلاع رساني به مؤديان و هماهنگي با تشکل‌هاي ذيربط و به منظور ايجاد بستر لازم در…

بخشنامه ۱۴۰/۹۳/۲۰۰ مورخ ۹۳/۱۲/۱۲(پرداخت مبلغ تسهيلات منوط به وجود صورت حساب قرارداد مذکور در سامانه ماده ۱۶۹ مکرر قانون…

  بدينوسيله مفاد ماده 25 تصويب نامه شماره 123218 مورخ 17/10/1393 ستاد هماهنگي مبارزه با مفاسد اقتصادي و تبصره آن درخصوص رويه بانکها و موسسات اعتباري در اعطاي تسهيلات و نحوه ارائه…

بخشنامه ۴۲۰۶۸/۲۳۰/د مورخ ۹۳/۱۲/۳(بند ۲ ضوابط اجرايي موضوع ماده ۱۷۲ قانون مالياتهاي مستقيم)

احتراماً، ضمن ارسال نامه شماره 202338/6 مورخ 1/11/1393 معاون محترم اداري و مالي و مديريت منابع وزارت علوم، تحقيقات و فناوري در خصوص دريافت فهرست کمکهاي دريافتي دانشگاهها در اجراي…

بخشنامه ۱۳۱/۹۳/۲۰۰ مورخ ۹۳/۱۱/۲۸(ابطال بخشنامه شماره ۷۰۷۹۳ مورخ ۲۹/۱۰/۱۳۸۸)

به پيوست رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري موضوع دادنامه شماره 1403 مورخ 10/9/1393 مبني بر اينکه، " به موجب رأي شماره 513 الي 517-18/11/1389 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، بند10…

دادنامه ۱۹۰۹ مورخ ۹۳/۱۱/۲۷(ابطال ممنوعیت خروج غیر مودی به استناد ناصواب به ماده ۲۰۲ قانون مالیاتهای مستقیم)

توضیح سایت: این رای توسط سازمان امورمالیاتی ابلاغ شد. شاکی به موجب دادخواستی ابطال رأی هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی به شماره 6544/4/30- 13/6/1378 و بخشنامه شماره…

بخشنامه ۱۲۹/۹۳/۲۶۰ مورخ ۹۳/۱۱/۲۱(اعلام فهرست رسمي فرآورده هاي دارويي کشور)

پيرو بخشنامه شماره 1833 مورخ 11/2/1390 به پيوست فهرست رسمي تکميلي فرآورده هاي دارويي کشور منضم به نامه شماره 104759/655 مورخ 9/9/1393 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي مشمول…

بخشنامه ۲۰۰/۹۳/۱۲۷مورخ ۹۳/۱۱/۱۲(ابطال بخشنامه شماره ۱۱۸۳۹ مورخ ۷/۲/۱۳۸۸در ارتباط با کد رهگيري)

   به پيوست تصوير راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 1218 مورخ 14/7/1393 مبني بر ابطال بخشنامه شماره 11839 مورخ 7/2/1388 اين سازمان که در ارتباط با عدم لزوم ارائه…

بخشنامه ۱۲۲/۹۳/۲۰۰مورخ ۹۳/۱۰/۲۷(بخشودگي جرايم بنگاههاي توليدي با رعايت ماده ۱۹۱ قانون مالياتهاي مستقيم)

 پيرو بخشنامه شماره 76/93/200 مورخ 8/7/1393 درخصوص مصوبه هيأت محترم وزيران، موضوع بخشودگي جرايم مالياتي بنگاههاي توليدي (اعم از جرايم مالياتهاي مستقيم وماليات بر ارزش افزوده) به…

بخشنامه ۵۳۷/۹۳/۲۰۰ مورخ ۹۳/۱۰/۲۱(چگونگي برخورد و اقدام در ارتباط با اطلاعيه هاي واصله از سامانه دريافت اطلاعات موضوع…

   نظر به سوالات و ابهامات مطروحه در خصوص چگونگي برخورد و اقدام در ارتباط با اطلاعيه هاي واصله از سامانه دريافت اطلاعات موضوع ماده 169 مکرر قانون مالياتهاي مستقيم در رسيدگي…