نرم افزارحسابداری صدگان

مرور رده

تازه های امور مالیاتی

پاسخ به ابهامات ارزش افزوده ورود کالا از مناطق آزاد تجاری صنعتی به سرزمین اصلی

پاسخ به سوالات و ابهامات مطروحه در خصوص  اجرای مقررات تبصره 3 ماده 17 قانون ارزش افزوده مصوب 1400/03/02 در ارتباط با ورود کالای موضوع ماده 9 قانون مزبور از مناطق آزاد تجاری -صنعتی…

ابطال بندهایی از بخشنامه های مالیاتی در خصوص ارزش افزوده پیمانکاری تأمین نیرو

باتوجه به اینکه  بند 11 بخشنامه 28004 در خصوص فعالیت های پیمانکاری تامین نیروی انسانی و بخشنامه 210/98/98 قبلا ابطال شده بود، بموجب رای جدید دیوان عدالت اداری ابطال آن  از تاریخ…