مرور رده

تازه های امور مالیاتی

دادنامه شماره ۲۶۲ الی ۲۶۳ مورخ ۹۹/۲/۱۶ (عطف به ماسبق شدن رأی صادره در خصوص معاملات فصلی به قبل از سال ١٣٩٤)

توضیح سایت تازه های حسابداری: این رای توسط سازمان امورمالیاتی ابلاغ شد. لطفا اینجا کلیک کنید.  اعلام تعارض در آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره های ۳۷۹-۲۷؍۴؍۱۳۹۶ و ۲۰۵…

بخشنامه ۹۹/۳۴۲۲۳۱ مورخ ۹۹/۴/۴(عدم لزوم محاسبه مالیات بر ارزش افزوده در بهای مال از دست رفته)

بخشنامه گمرک در خصوص عدم لزوم محاسبه مالیات بر ارزش افزوده در بهای مال از دست رفته ناشی از آتش سوزی و سوانح داخلی در حین حمل کالاهای ترانزیتی صادر شد.

بخشنامه ۲۳۲/۱۱۱۰۶ مورخ ۹۹/۳/۲۶ (وضعیت شمول مقررات بند ی ماده ۱۳۹ ق.م.م نسبت به کانون وکلای دادگستری)

 اظهارنظر مورخ ۲۶/ ۳/ ۱۳۹۹ دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی در خصوص وضعیت شمول مقررات بند ی ماده ۱۳۹ ق.م.م نسبت به کانون وکلای دادگستری منتشرشد.

بخشنامه ۲۷۰/۳۱۵۹ مورخ ۹۹/۳/۷دستورالعمل اجرایی مباحث فناوری اطلاعات مرتبط باآیین نامه اجرایی موضوع تبصره ۳ماده ۱۶۹ق م م

دستورالعمل اجرای اصلاحات جدید مباحث فناوری اطلاعات مرتبط با آیین نامه اجرایی موضوع تبصره 3 ماده 169 ق.م.م مقام عالی وزارت امور اقتصادی و دارایی

بروشور گروه بندی مشاغل براساس آیین نامه اجرایی ماده ۹۵ ق.م.م.

باعنایت به آیین نامه اجرایی ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم در خصوص گروه بندي صاحبان مشاغل وتکالیف مودیان درخصوص نوع دفاتر و روش هاي نگهداري آنها، بروشورهای ذیل جهت دسترسی سربعتر…

بخشنامه ۲۰۰/۹۹/۳۰ مورخ ۹۹/۳/۲۴ (ابلاغ دستورالعمل موضوع تبصره ۱ ماده ۱۹ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان)

بخشنامه سازمان امور مالیاتی درخصوص ابلاغ دستورالعمل موضوع تبصره ۱ ماده ۱۹ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان مصوب ۱۳۹۸/۷/۲۱ طی نامه شماره ۲۰۰/۹۹/۳۰ مورخ ۹۹/۰۳/۲۴ توسط رییس…

تصویب نامه ۳۰۳۲۷/ت ۵۶۷۶۶ مورخ ۹۹/۳/۲۶( تکلیف سازمان امور مالیاتی کشور در زمینه ایجاد سامانه ملی املاک و اسکان کشور )

تصویبنامه مصوب جلسه مورخ ۹۹/۰۳/۲۱ هیات وزیران درخصوص "تکلیف سازمان امور مالیاتی کشور در زمینه ایجاد سامانه ملی املاک و اسکان کشور" طی نامه شماره ۳۰۳۲۷ مورخ ۹۹/۰۳/۲۶ توسط معاون اول…

بخشنامه ۲۰۰/۹۹/۲۷ مورخ۹۹/۳/۲۱(ابلاغ ارزش معاملاتی مناطق ۲۲ گانه شهر تهران برای اجرا در سال ۱۳۹۹)

بخشنامه سازمان امور مالیاتی موضوع ابلاغ ارزش معاملاتی مناطق ۲۲ گانه شهر تهران، مصوب کمیسیون تقویم املاک موضوع ماده ۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ برای اجرا در سال ۱۳۹۹…

بخشنامه ۲۷۰/۹۴۲۳ مورخ ۹۹/۳/۱۹ (کفایت ثبت نام مودیان در نظام مالیات بر ارزش افزوده و ایجاد امکان بررسی ثبت نام مودیان)

پیرو بخشنامه ۲۰۰/۹۹/۵۰۶ مورخ ۹۹/۲/۲۱ با موضوع شرایط و نحوه ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده و حذف گواهینامه ثبت نام مالیات ارزش افزوده ،کفایت ثبت نام مودیان در نظام مالیات بر…