حسابان وب

مرور رده

تازه های امور مالیاتی

بخشنامه ۲۰۰/۲۳۸۷۸ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۸(فهرست مصادیق خدمات معاملات و تسویه اوراق بهادار و کالا ها)

فهرست مصادیق خدمات معاملات و تسویه اوراق بهادار و کالا ها در بورس ها و بازارهای خارج از بورس موضوع جزء (۹) بند (ب) ماده (۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده منتشرشد.

ارائه اظهارنامه مالیاتی صفر به منزله تسلیم اظهارنامه نیست

حکم مقرر در تبصره ۳ ماده ۲۲ آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده ۲۱۹ قانون مالیات های مستقیم مصوب سال ۱۳۹۸ که براساس آن مقرر شده است «عدم ارائه ترازنامه یا حساب سود و زیان یا صورت درآمد و…

بررسی تعارض و مانعی تبصره ۴ ماده ۱۸۶ قانون مالیات های مستقیم

نامه مورخ ۲۸/ ۹/ ۱۴۰۱ معاون هماهنگی و برنامه ریزی امور حقوقی دستگاه های اجرایی معاونت حقوقی رئیس جمهور موضوع  بررسی تعارض و مانعی تبصره ۴ ماده ۱۸۶ قانون مالیات های مستقیم با اعمال…