نرم افزارحسابداری صدگان

صدور مرحله ای برگ مالیات قطعی برای صاحبان مشاغل در قالب اظهارنامه برآوردی

0 438

حسابداراپ

 صدور مرحله ای برگ مالیات قطعی برای  صاحبان مشاغلی که برای عملکرد سال ۱۴۰۱ مبادرت به تسلیم اظهارنامه مالیاتی و تکمیل و ارائه فرم تبصره ماده ۱۰۰ اقدام ننموده انددربخشنامه سازمان امورمالیاتی تشریح شد.

پندار سیستم

محل تبلیغ شما

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.