نرم افزارحسابداری صدگان

هزینه تولید و انتشار محتوای فرهنگی و آموزشی ،هزینه قابل قبول می باشد

0 252

حسابداراپ

 هزینه کرد اشخاص حقوقی در خصوص تولید و انتشار محتوای فرهنگی و آموزشی و معرفی ظرفیت های گردشگری زیارتی و فرهنگی و هنری جمهوری اسلامی ایران به زبانهای خارجی با هماهنگی و تأیید وزارت ،میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی حسب مورد وساخت ،فرهنگسراها مجتمع های فرهنگی و هنری و کتابخانه ها با هماهنگی و تأیید وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به صورت صد درصد (۱۰۰) به عنوان هزینه قابل قبول میباشد.

پندار سیستم

محل تبلیغ شما

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.