نرم افزارحسابداری صدگان

ضریب حقوق سال ۱۴۰۲ کارمندان و بازنشستگان اصلاح شد

0 1,697

حسابداراپ

هیئت وزیران در جلسه ۱۴۰۲/۵/۱ به پیشنهاد شماره ۷۲۵۷۹/۵۱۰۳۹ مورخ ۱۴۰۲/۴/۲۸ معاونت حقوقی رییس جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

اصلاح تصویبنامه موضوع تعیین ضریب حقوق اعضای هیات علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی، قضات و … در سال ۱۴۰۲

تصویب‌نامه شماره ۳۶۰۷/ت۶۱۱۲۴هـ مورخ ۱۴۰۲/۱/۱۵ به شرح زیر اصلاح می‌شود:

۱- در بند (۳)، بعد از واژه «افزایش» واژه «ضریب» الحاق می‌شود.

۲- بند (۵) به شرح زیر اصلاح و تبصره‌های (۱) و (۲) آن به قوت خود باقی و متن زیر به عنوان تبصره (۳) به بند مذکور الحاق می‌شود:

«۵- در اجرای جزء (۴) بند (الف) تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، حداقل حقوق و مزایای مستمر شاغلان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و حداقل حقوق سایر حقوق‌بگیران، حداقل حقوق بازنشستگان و وظیفه‌بگیران مشمول صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح و سایر صندوق‌های وابسته به دستگاه‌های اجرایی به میزان بیست درصد (۲۰%) افزایش یافته و به شرح زیر تعیین می‌شود:

الف- برای کارمندان دستگاه‌های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر مشمولان قانون مزبور و نیز بازنشستگان و وظیفه بگیران مشمول صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجماعی نیروهای مسلح و سایر صندوق‌های وابسته به دستگاه‌های اجرایی به میزان بیست و نه میلیون و ششصد و پنجاه و هشت هزار (۲۹.۶۵۸.۰۰۰) ریال.

ب- برای کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت به میزان شانزده میلیون و سی و چهار هزار و چهارصد (۱۶.۰۳۴.۴۰۰) ریال.

پندار سیستم

تبصره ۳- در هر صورت رعایت حداقل مبلغ حکم کارگزینی موضوع بند (۶) این تصویب‌نامه در خصوص کارکنان رسمی، پیمانی، قرارداد کار معین (مشخص) و کارکنان طرح خدمت پزشکان و پیراپزشکان در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی الزامی است.»

۳- بند (۶) به شرح زیر اصلاح می‌شود:

الف- در ابتدای بند مذکور، عبارت «در اجرای جزء (۱) بند (الف) تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور،» الحاق می‌شود.

ب- عبارت «حداقل مبلغ حکم کارگزینی یا قرارداد افرادی که در سال جاری استخدام یا در قالب قرارداد کار معین (مشخص) یا طرح خدمت پزشکان و پیراپزشکان در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به‌کارگیری می‌شوند، هفتاد میلیون (۷۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تعیین می‌شود.» حذف می‌شود.

پ- در تبصره (۱) بند یادشده، عبارت «و صرفاً در محاسبه پاداش پایان خدمت موضوع بند (هـ) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور و ذخیره مرخصی استحقاقی در زمان بازنشستگی احتساب می‌شود» حذف می‌گردد.

محمد مخبر- معاون اول رییس‌جمهور

محل تبلیغ شما

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.