نرم افزارحسابداری صدگان

فراخوان مرحله نهم مالیات بر ارزش افزوده

0 2,090

حسابداراپ

فراخوان ثبت نام و اجراي قانون مالیات بر ارزش افزوده  از ابتداي تیر ماه سال ۱۴۰۲

به موجب ماده (۱۳) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰/۰۳/۰۲، از آنجایی که تا زمان راه‌اندازی سامانه مودیان ترتیبات ثبت نام حسب مقررات قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ می‌باشد، لذا بنــا بــه اختیــارات حاصــل از مقــررات مــاده (۱۸) قــانون مالیــات بــر ارزش افــزوده مصوب۱۳۸۷/۰۲/۱۷، كليه اشخاص حقيقي و حقوقي كه براساس شرایط فراخوان‌های مراحل اول تا هشتم ثبت نام و اجراي قانون مالیات بر ارزش افزوده تاکنون مشمول اجراي این نظام مالیاتی نشده‌اند، در صورت اشتغال به فعاليت‌هاي ذيل با هر ميزان فروش يا درآمد، مشمول مرحله نهم ثبت نام محسوب و مکلف به اجراي مقررات قانون از ابتدای تیرماه سال ۱۴۰۲ خواهند بود.

  1. تهیه و ارائه انواع غذا به صورت بیرون بر (آشپزخانه‌ها و کیترینگ ها) اعم از صنعتی یا خانگی؛
  2. کافی شاپ­ ها.

 تذکر بسیار مهم:

پندار سیستم

فعالان اقتصادي که واجد شرایط مراحل اول تا هشتم ثبت نام و اجراي قانون مالیات بر ارزش افزوده بوده انـد، حتـی در صورت انطباق با شرایط مشمولیت مرحله نهم ثبت نام این نظام مالیاتی جزء مؤدیان مشمول مراحل قبلی ثبت نام و اجراي قانون محسوب و مکلف به اجراي مقررات از تاریخ شمول فراخوان مربوط، خواهند بود.

این اطلاعیه در حکم بخشنامه براي ادارات کل امور مالیاتی، اتحادیه­ هاي ذی­ربط و سـایر مجـامع و تشـکل ­هـا محسـوب می­ گردد.

منبع:سازمان امورمالیاتی

محل تبلیغ شما

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.