نرم افزارحسابداری صدگان

حداقل دستمزد کارگران درسال ۱۴۰۲ تعیین شد +بخشنامه و جداول مزد

11 46,404

حسابداراپ

توضیح سایت تازه های حسابداری:

– جدول احتساب مزد سنوات تا پایان سال ۱۴۰۱ را اینجا ببینید.

– مقررات مربوط به افزایش دستمزد مبنای کسر حق‏‌بیمه در سال ۱۴۰۲ زا اینجا ببینید.

– فایل پی دی اف بخشنامه حداقل دستمزد سال ۱۴۰۲ به انضمام ضمائم آنرا را اینجا دریافت کنید.

– حق مسکن کارگران سال ۱۴۰۲ توسط هیات دولت تصویب شد. لطفا اینجا کلیک کنید.

– بخشنامه تکمیلی حقوق و مزایای کارگران قانون کار در سال ۱۴۰۲ را اینجا مشاهده فرمائید.

– جدول مزد شغل شرکت های خدماتی و پشتیبانی تامین نیروی انسانی در سال ۱۴۰۲ اینجا قابل دریافت است.


با برگزاری سیصد و‌ چهاردهمین نشست شورای عالی کار پس از مذاکرات سه‌جانبه‌گرایی و با تصویب نمایندگان تشکل‌‌های کارگری، کارفرمایی و دولت حداقل مزد ماهانه (کارگر بدون‌سابقه و مجرد) با ۲۷ درصد افزایش به ۷ میلیون و ۳۰۸ هزار و ۲۸۴ تومان رسید.

در این جلسه حداقل دستمزدِ کارگران ۲۷ درصد، افزایش یافت. با این اوصاف پایه مزد ماهانه کارگران به رقم ۵۳۰۸۲۸۴ تومان افزایش یافت.

بر این اساس میزان سایر سطوح مزدی نیز تا ۲۱ درصد به‌اضافه‌ی روزانه ۸۳.۵۹۶ ریال آخرین مزد سال ۱۴۰۱ افزایش پیدا کرد.

➖همچنین بن کارگری به رقم ۱۱۰۰۰۰۰۰ریال، حق مسکن به رقم ۹۰۰۰۰۰۰ریال و حق اولاد به ۵۳۰۸۲۸۴ ریال افزایش یافت. پایه سنوات روزانه نیز به ۲۱۰۰۰۰۰ ریال رسید.

🔹پایه حقوق ماهانه: ۵۳.۰۸۲.۸۴۰ ریال
🔹پایه حقوق روزانه: ۱.۷۶۹.۴۲۸ ریال

پندار سیستم

🔹بن کارگری: ۱۱.۰۰۰.۰۰۰ ریال
🔹حق مسکن: ۹.۰۰۰.۰۰۰ ریال
🔹پایه سنوات: ۲.۱۰۰.۰۰۰ ریال
🔹حق اولاد: ۵.۳۰۸.۲۸۴ ریال
🔹 سایر سطوح: ۲۱ درصد به علاوه مبلغ ۸۳۵۹۶ ریال روزانه

بخشنامه شماره ۲۹۶۱۳۷ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

شورای عالی کار با حضور نمایندگان سه گروه (دولت؛ کارفرمایان و کارگران) در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ پس از بحث و بررسی راجع به تعیین حداقل مزد سال ۱۴۰۲ در اجرای ماده (۴۱) قانون کار با در نطر گرفتن مصالح کارگران در انباق هر چه بییتر میران درامد انان با سطح معیشت و همچنین با توجه به مقتضیات بنگاههای تولیدی و شرایط اقتصادی جامعه ؛حفط و نگهداشت نیروی کارآمد و ماهر و انتطام مزدی در کارگاه ها موارد زیر را به اجماع و اتفاق آرا مورد تصویب قرار داد.

بخشنامه مزد ۱۴۰۲

۱- از اول سال ۱۴۰۲ حداقل مزد روزانه با نرخ یکسان برای کلیه کارگران مسمول قانون کار (اعم از قرار داد دایم یا موقت) مبلغ ۱۷۶۹۴۲۸ ریال (یک میلیون و هفتصدو سصت و نه هزار و چهارصد و بیست و هست ریال)تعیین میگردد.همچنین از اول سال ۱۴۰۲ ایر سطوح مزدی نیز روزانه ۲۱ درصد مزد ثابت یا مزد مبنا (موضوع ماده ۳۶ قانون کار) به اضافه روزانه ۸۳۵۹۶ ریال نسبت به آخرین مزد در سال ۱۴۰۱ افزایش یابد.

تبصره: با اعمال افرایش این بند مزد شغل کارگران مشمول طرح های طبقه بندی مشاغل مصوب وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی و نیز مزد ثابت سایر کارگران نباید از مبلغ ۱۷۶۹۴۲۸ ریال (یک میلیون و هفتصد و سصت و نه هزار و چهارصد و بیست و هست ریال) بند ۱ کمتر شود.

۲- به کارگرانی در سال ۱۴۰۲ دارای یک سال سابقه کار شده با یک سال از اخرین دریافت آخرین پایه سنواتی آنان گذشته باشد؛ روزانه ۷۰۰۰۰ ریال به عنان پایه (سنوات) پرداخت خواهد شد.

تبصره ۱: پرداخت مبلغ مربوط به پایه سنواتی کارگران مشمول طرح های طیقه بندی مشاغل مصوب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با در نطر گرفتن رقم فوق الذکر برای گروه یک با توجه به دستورالعمل و جداول اعلامی توسط اداره کل روابط کار و و جبران خدمت صورت می گیرد.

تبصره ۲: به کارگران فصلی نسبت به مدت کارکردشان در سال ۱۴۰۱، میزان مقرر دز این بند یا تبصره یک آن حسب مورد تعلق خواهد گرفت.

تبصره ۳: براساس مصوبه مورخ ۲۹/۱۲/۱۴۰۱ شورای عالی کار و در راستای تقویت مهار محوری و بهره مندی تمامی کارگران دارای قرارداد دائم و موقت مشمول قانون کار که دارای یک سال سابقه کار شده و یا یک سال از دریافت آخرین پایه (سنوات) آنان در همان کارگاه گذشته باشد، اعم از اینکه حق سنوات یا مزایای پایان کار خود را تسویه حساب کرده باشند یا خیر، مشمول دریافت پایه (سنوات) خواهند بود.

۳- بر اساس مصوبه مورخ ۲۱/۷/۱۳۸۷ شورای عالی کار و در جهت افزایش رضایتمندی کارگران و کارفرمایان و به منظور تثبیت و تسری به تمامی کارگران اعم از دائم و موقت مقرر شد از ابتدای سال ۱۴۰۲ کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار به عنوان مزایای رفاهی و انگیزه‌ای موضوع تبصره ۳ ماده ۳۶ قانون کار بابت هر کارگر (اعم از متأهل یا مجرد) ماهانه مبلغ ۱۱.۰۰۰.۰۰۰ ریال از سوی کارفرمایان به آنان پرداخت گردد.

۴- ضوابط مربوط به چگونگی نحوه اعمال افزایش مقرر در بند (۱) و تبصره یک بند (۲) در کارگاه‌هایی که دارای طرح طبقه‌بندی مشاغل می‌باشند و نیز در مورد کارگران کارمزدی و همچنین چگونگی ارتقاء طبقه شغلی به موجب دستورالعمل‌های اداره کل روابط کار و جبران خدمت خواهد بود.

۵- مقررات این مصوبه شامل حال دانش آموزان و دانشجویانی که در ایام تعطیلات تابستانی در سال ۱۴۰۲ به طور موقت در کارگاه‌ها اشتغال می‌یابند نخواهد شد.

۶- واحدهای مشمول قانون کار به منظور ایجاد رابطه هر چه بیشتر بین مزد و مزایا با بهره وری و تولید و ایجاد انگیزه در بین کارکنان خود، علاوه بر اجرای این مصوبه می‌توانند نسبت به افزایش و برقراری مزد و مزایا در قالب موافقت‌نامه‌های کارگاهی و پیمان‌های دسته‌جمعی و پس از تأیید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اقدام نمایند.

سید صولت مرتضوی- وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی


دستورالعمل نحوه اجرا در مورد دستمزد کارگاه‌های دارای طرح طبقه‌بندی مشاغل

دستورالعمل نحوه اجرای مصوبه مورخ ۲۹/۱۲/۱۴۰۱ شورای عالی کار در مورد کارگاه‌هایی که دارای طرح طبقه‌بندی مشاغل مصوب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می‌باشند (بخشنامه شماره ۱۲۳ مورخ ۰۵/۰۱/۱۴۰۱ اداره کل روابط کار و جبران خدمت)

در اجرای بند ۴ بخشنامه شماره ۲۹۶۱۳۷ مورخ ۲۹/۱۲/۱۴۰۱ وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی موضوع مصوبه مورخ ۲۹/۱۲/۱۴۰۱ شورای عالی کار، نحوه اجرای مصوبه مزبور را در کارگاه‌های دارای طبقه‌بندی مشاغل مصوب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام می‌دارد:

الف: نحوه اجرای بند یک بخشنامه راجع به افزایش مزد مبنا

به مزد شغل تمامی کارگران از ابتدای سال ۱۴۰۲ روزانه ۲۱ درصد (به نسبت آخرین مزد شغل آنان در سال ۱۴۰۱) به اضافه روزانه ۸۳۵۹۶ ریال اضافه می‌شود. به عبارت دیگر:

مزد شغل روزانه در سال ۱۴۰۲ = ۸۳۵۹۶ + (۱/۲۱ × آخرین مزد شغل روزانه در سال ۱۴۰۱)

تبصره ۱: با توجه به تکلیف مقرر در تبصره بند یک بخشنامه، چنانچه مزد شغل حاصل از اعمال افزایشات فوق‌الذکر کمتر از ۱۷۶۹۴۲۸ ریال در روز شود، مبلغ ۱۷۶۹۴۲۸ ریال ملاک خواهد بود.

تبصره ۲: به سایر عناصری که بر طبق دستورالعمل اجرایی طرح‌های طبقه‌بندی مشاغل با عرف و رویه کارگاه جزء مزد تلقی شده و تا پایان سال ۱۴۰۱ برقرار گردیده‌اند (علاوه بر افزایشی که بر روی مزد شغل‌ها ایجاد می‌شود) بایستی از اول سال ۱۴۰۲ معادل ۲۱ درصد اضافه شود از قبیل مزد رتبه، حق پست، مزایای سختی کار، مزایای ماندگاری پست، مزد سنوات گذشته (تا پایان سال ۱۴۰۱) و نظایر آن‌ها.

تبصره ۳: هم‌چنین در اجرای بند ۱ بخشنامه، ضرایب جداول مزدی طرح‌های طبقه‌بندی مشاغل معادل ۲۱ درصد نسبت به ضرایب سال گذشته (سال ۱۴۰۱) از ابتدای سال ۱۴۰۲ افزایش خواهد یافت.

ضمناً ضرایب مذکور ملاک تعیین مزد رتبه، مزایای حق پست، مزایای سختی کار، مزایای ماندگاری و غیره (برای کارگاه‌هایی که دارای چنین مزایایی طبق طرح طبقه‌بندی مشاغل می‌باشند) در سال ۱۴۰۲ خواهد بود.

ب: نحوه اجرای تبصره ۱ بند ۲ بخشنامه راجع به نرخ پایه سنوات در سال ۱۴۰۲

جدول مزد سنوات در گروه‌های بیست‌گانه در سال ۱۴۰۲ به شرح ذیل است که در اجرای تبصره یک بند ۲ بخشنامه شماره ۲۹۶۱۳۷ مورخ ۲۹/۱۲/۱۴۰۱ در مورد کارگرانی که از ۱/۱/۱۴۰۲ به بعد دارای یک سال سابقه خدمت باشند و یا یک سال از آخرین ترفیع آنان سپری شده باشد، متناسب با گروه شغلی مربوط معادل ریالی یک پایه با نرخ مقرر برقرار می‌شود.

تبصره ۱: مزد سنوات (پایه) که در اجرای مصوبه اخیر شورای عالی کار در سال ۱۴۰۲ و طبق جدول موضوع این بند داده می‌شود، مشمول افزایش ۲۱ درصد نمی‌شود.

جدول نرخ پایه (سنوات) در گروه های بیست گانه- ارقام ریال در هر روز)

گروه نرخ پایه گروه نرخ پایه
۱ ۷۰۰۰۰ ۱۱ ۷۲۰۰۰
۲ ۷۰۲۰۰ ۱۲ ۷۲۴۰۰
۳ ۷۰۴۰۰ ۱۳ ۷۲۸۰۰
۴ ۷۰۶۰۰ ۱۴ ۷۳۲۰۰
۵ ۷۰۸۰۰ ۱۵ ۷۳۶۰۰
۶ ۷۱۰۰۰ ۱۶ ۷۴۰۰۰
۷ ۷۱۲۰۰ ۱۷ ۷۴۴۰۰
۸ ۷۱۴۰۰ ۱۸ ۷۴۸۰۰
۹ ۷۱۶۰۰ ۱۹ ۷۵۲۰۰
۱۰ ۷۱۸۰۰ ۲۰ ۷۵۶۰۰

تبصره ۲: در اجرای تبصره ۳ بند ۲ بخشنامه شماره ۲۹۶۱۳۷ مورخ ۲۹/۱۲/۱۴۰۱ از ابتدای سال ۱۴۰۲ همه کارگران دارای قرارداد دائم و موقت مشمولین قانون کار که دارای یک سال سابقه کار شده و یا یک سال از دریافت آخرین پایه سنوات آنان در همان کارگاه گذشته باشد، اعم از اینکه حق سنوات یا مزایای پایان کار خود را تسویه حساب کرده باشند یا خیر، مشمول دریافت پایه (سنوات) خواهند بود.

ج: نحوه اجرای بند ۴ بخشنامه راجع به افزایش مزد ناشی از ارتقاء:

در واحدهایی که دارای طرح طبقه‌بندی مشاغل مصوب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می‌باشند، نحوه  ارتقاء شغل کارکنان و احتساب افزایش مزد ناشی از آن، مطابق ضوابط مندرج در دستورالعمل اجرایی طرح طبقه‌بندی مشاغل خواهد بود.

در کارگاه‌هایی که فاقد طرح طبقه‌بندی مشاغل مصوب می‌باشند، اضافه مزد ناشی از ارتقاء بایستی برابر ضوابط مزدی با رویه‌های متداول کارگاه در گذشته تعیین و پرداخت شود.

احمد غریوی- مدیر کل روابط کار و جبران خدمت


دستورالعمل نحوه اجرا در مورد کارگران کارمزدی دائم و موقت

دستورالعمل نحوه اجرای مصوبه مورخ ۲۹/۱۲/۱۴۰۱ شورای عالی کار در مورد کارگران کارمزدی دائم و موقت (بخشنامه شماره ۱۲۴ مورخ ۰۵/۰۱/۱۴۰۲ اداره کل روابط کار و جبران خدمت)

در اجرای بند ۴ بخشنامه شماره ۲۹۶۱۳۷ مورخ ۲۹/۱۲/۱۴۰۱ وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی موضوع مصوبه مورخ ۲۹/۱۲/۱۴۰۱ شورای عالی کار، بدین‌وسیله نحوه اجرای بخشنامه مذکور را در مورد کارگران کارمزدی اعلام می‌نماید.

۱- نحوه اعمال ۳۸ درصد افزایش بند ۱ بخشنامه

نرخ‌های کارمزدی در سال ۱۴۰۲ (به نسبت آخرین کارمزد در سال ۱۴۰۱) در مورد کارگران کارمزدی (اعم از موقت یا دائم) به مأخذ ۲۱ درصد افزایش می‌یابند. در صورتی که کارگران دارای بخش ثابت مزد (علاوه بر کارمزد) باشند، این بخش نیز بایستی ۲۱ درصد افزایش یابد.

تبصره ۱: چنانچه نرخ یا ملاک‌های کارمزدی تابع قسمت ثابت مزد بوده و یا به عبارت دیگر به صورت درصدی از قسمت ثابت مزد تعیین شده باشند، در این صورت تنها بخش ثابت مزد مشمول ۲۱ درصد افزایش خواهد گردید. (زیرا با این عمل نرخ یا ملاک‌های کارمزدی نیز به دلیل تبعیت از قسمت مذکور خود به خود دستخوش افزایش خواهد شد.)

تبصره ۲: در صورتی که مجموع دریافتی کارگران بابت افزایش مزد کمتر از ۱۷۶۹۴۲۸ ریال در روز گردد، ملاک محاسبه و پرداخت آن به کارگران کارمزدی همان ۱۷۶۹۴۲۸ ریال بخشنامه خواهد بود.

۲- چگونگی اعمال افزایش رقم ثابت موضوع بند ۱ بخشنامه

علاوه بر افزایش ۲۱ درصد بر روی قسمت ثابت مزد، قسمت مذکور در سال ۱۴۰۲ روزانه ۸۳۵۹۶ ریال دیگر نیز افزایش خواهد یافت و در صورتی که کارگران فاقد قسمت ثابت مزد باشند، در سال ۱۴۰۲ روزانه ۸۳۵۹۶ ریال در اجرای مصوبه شورای عالی کار به صورت ثابت در مورد آنان برقرار خواهد گردید.

تبصره: در صورتی که مجموع دریافتی کارگران بابت بخش ثابت و متغیر مزد کمتر از ۱۷۶۹۴۲۸ ریال در روز گردد، ملاک محاسبه و پرداخت آن به کارگران کارمزد همان ۱۷۶۹۴۲۸ ریال خواهد بود.

۳- اعطای مزد سنوات:

علاوه بر افزایش کارمزد، کارگران کارمزدی نیز بر حسب آن که مشمول طرح طبقه‌بندی مشاغل باشند یا خیر، حسب مورد و مطابق دستورالعمل‌های ذی‌ربط از پایه سنواتی موضوع بند ۲ بخشنامه شماره ۲۹۶۱۳۷ مورخ ۲۹/۱۲/۱۴۰۱ وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی برخوردار خواهند شد.

احمد غریوی- مدیر کل روابط کار و جبران خدمت

محل تبلیغ شما

11 نظرات
 1. طاهر می گوید

  با سلام خدمت تمام کارگران و کارمندان با شرف .
  یعنی خاک بر سره این کارگروه و شورا کارگری و کارفرمایی بی شرفا ،سه چهار ساله تمام تراز شرکت ها به برکت این تحریم ها مثبت است و همه کارفرما ها به دروغ میگن زیان کردیم ، باید تمام کارگران اعتراض کنند ،خدا رسوا کند این مسولان بی کفایت را الهی آمین

 2. علی رها می گوید

  لعنت برهرکی که به کارگر ظلم کند

 3. AMPA می گوید

  با اینکه هیچ وقت این حقوق ها جوابگوی زندگی هیچکدام از کارگران چه جدید یا قدیمی یا دیگر کارگران نبوده
  اما از این اطلاع رسانی دقیقتون کمال تشکر را داریم
  🤔😚🙂

 4. عیسی می گوید

  اون حق اولاد خیلی جالبه ۵۰۰ تومن پول ابنبات چوبی بچه نمیشه تو یک ماه یه دست لباس نوزاد حداقل ۳۰۰ تا چهارصد هزار تومنه بعد میگین چرا بچه نمیارن ملت

 5. .... می گوید

  یه مشت ادم‌جیره خور نشستن پایه حقوقا پنج تومن کردن اخه خجالت نمیکشید ۸ تومن ؟؟حداقل ده تومن میگیرید

 6. manager می گوید

  سپاس ازلطف شما

 7. میلاد می گوید

  سلام در بخش نامه ۱۴۰۲ هنوز از تغییرات مبلغ حق مسکن چیزی نگفته و پرداختش باید ۶۵۰۰۰۰ تومان باشد

 8. حسین می گوید

  واقعا خدالعنت کنه این مسئولین بی کفایت مملکت رو که کمر به نابودی کارگر بستن و گردن کارفرماهارو کلفت تر میکنن

 9. Hamid می گوید

  از آنهاییکه ما دستمزد ریالی میگیریم ولی دلاری خرج می‌کنیم. دستمزد حداقل حقوق ۵میلیون و ۸۰۰هزار تومان سال ۱۴۰۱براساس نرخ دلار فرودین ۱۴۰۱که حدودا ۲۷هزار تومان بود معادل ۲۱۵دلار بود ‌درحالیکه دستمزدحداقل حقوق سال۱۴۰۲که ۸میلیون ۲۰۰هزار تومان براساس دلار ۵۱هزارتومان معادل ۱۶۱دلار می‌شود یعنی درآمد یک حقوق بگیر نسبت به سال گذشته ۵۴دلارمعادل ۲میلیون و ۷۰۰هزار تومان کاهش داشته است .پیشنهاد میکنم تیم اقتصادی دولت کمی درس ریاضی خودشان راتقویت نمایند

 10. سیف الدین می گوید

  خدایا شکر به برکت انقلاب اسلامی که هزاران جوان این مملکت شهید شدند اسیر شدن که ما درایران آبرومند زنگی کنیم روحشان شاد حالا ۴۵ سال از روزها گذاشته که جوانان اکثر بیکار بامدارک خوب ولی آنهای که آن‌زمان نمی‌توانستند اسم خود را بنویسید با حقوق ۱۰ویا۱۲ بازنشسته شدند و بعداز نیمه انقلاب اسلامی همه مسولین با پارتی بازی وابستگان خود را در این مملکت درهم امور دولتی سرکار گذاشتن وکارگران بدبخت شب روز در این شرکتهای خصوصی حجمی درعرض ۲۸ سال سابقه کاری توگل آب فاضلاب کارگری کردیم شاید درآیند پیر شدیم که به نامرد دست داز نکنیم حالا انموقع حقوق کارگر۱۸تومان بود کار مکردیم درعوض کار ۳کارگر آزما مکشیدند حالا که توان ۲۹ سال پیش را ندارم ۵مهره دیکس کمر روماتیسم مفصلی واخر اجراج بابیمه بیکاری ۴تومان حقوق ۲۹سال۶ماه سابقه ۴تومان حقوق بااین مریضی عروس داماد نوه ها بنظر شما مشود زندگی کرد لطفاً یک خانواده ۲نفر جواب دهد

 11. ماریا می گوید

  مثلانماینده کارگری میره اونجا ک ازحق دفاع کنه‌،پایه سنواتی پارسال و امسال هیچ فرقی نکرده..
  برای کارمندا در طول سال چندبار افزایش حقوق دارن،ولی حالا برای کارگرا کمترین افزایش ..

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.