حسابان وب

بخشنامه ۲۰۰/۶۰۰۶ مورخ ۱۴۰۱/۳/۳۰(تمدید مهلت ارسال اظهارنامه مالیاتی مشاغل)

0 2,544
آکادمی محسن قاسمی

 بر اساس نامه مورخ ٣٠ /٣/ ١۴٠١ رئیس سازمان امور مالیاتی مهلت تسلیم اظهارنامه اشخاص حقیقی (صاحبان مشاغل) و تبصره ماده ۱۰۰ تا ١۵ تیر ماه تمدید شد.

فینتو

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.