نرم افزارحسابداری صدگان

ابطال تصویب نامه۹۸/۲/۳۱ هیات وزیران و بخشنامه ۹۸/۳/۱ سازمان امور مالیاتی 

0 1,431

حسابداراپ

ابطال تصویب نامه  ۲۴۰۲۳/ت۵۶۱۷۹ مورخ ۳۱/ ۲/ ۱۳۹۸ هیات وزیران و بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۸/۱۶ مورخ ۱/ ۳/ ۱۳۹۸ سازمان امور مالیاتی ابلاغ شد.

 مفاد بند ب ماده ۱۵۹ قانون برنامه پنجم توسعه در خصوص واحدهای صنعتی و معدنی که دوره معافیت مناطق کمتر توسعه یافته آن ها قبل از اجرای قانون برنامه شروع شده و تا تاریخ ۲۹/ ۱۲/ ۱۳۸۹ به پایان نرسیده و در طول دوره برنامه پنجم توسعه معافیت قبلی آن ها همچنان استمرار داشته و محل استقرار آن ها در فهرست مناطق کمتر توسعه یافته ملاک عمل در دوره برنامه پنجم توسعه ذکر شده باشد نیز ، با رعایت مقررات موضوعه قابل اعمال خواهد بود.

پندار سیستم

محل تبلیغ شما

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.