حسابان وب

مالیات پرداخت پاداش به اعضاء هیات مدیره از جنبه درآمدی و هزینه ای

0 1,507

حسابداراپ

 نحوه برخورد با آثار مالیاتی با پرداخت پاداش به اعضاء هیات مدیره از جنبه درآمدی و هزینه ای بدین شرح میباشد:

فینتو

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.