حسابان وب

تلقی نمودن هزینه های تولید واکسن کرونا به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی

0 472
آکادمی محسن قاسمی

 هزینه های تولید واکسن کرونا به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی میشود.

فینتو

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.