حسابان وب

اطلاع سازمان امور مالیاتی به برخی مودیان جهت اصلاح اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال ۱۳۹۹

0 2,945

حصین حاسب

 سازمان امور مالیاتی به برخی مودیان جهت اصلاح اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال ۱۳۹۹ خود به دلیل اشتباه در محاسبه مالیات در مقدار تخفیف منظور شده موضوع قانون بودجه سال ۱۴۰۰ اطلاع رسانی کرد.

پیامک اخیر سازمان امور مالیاتی برای برخی مودیان حقیقی در راستای اشتباه محاسباتی ناشی از “داده ها” موضوع تخفیف نرخ قانون بودجه به برنامه اظهارنامه مالیاتی بوده است.

پندار سیستم

کلیه صاحبان مشاغل که پاسخ “بلی” به سوال مربوط به جزء ۲ بند ق تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ ( تخفیف ۵ واحد درصد نرخ مالیاتی ) داده باشند ، چنانچه مشمول پرداخت مالیات با درآمد مشمول مالیات کمتر از ۱۰۰ میلیون تومان بوده اند، با دریافت پیامک مذکور با ورود به سامانه اظهارنامه مالیاتی سال ۱۳۹۹ خود با مشاهده جدول محاسبه مالیات ، نسبت به اصلاح مقدار تخفیف متعلقه ” ناشی از اشتباه محاسباتی اعمال داده ها ” در مهلت مقرر در تبصره ماده ۲۲۶ قانون مالیاتهای مستقیم تا تاریخ ۱۶ مرداد ماه اقدام نمایند.
قابل توجه صاحبان مشاغل دریافت کننده پیامک اخیر سازمان امور مالیاتی
با ورود به سامانه اظهارنامه مالیاتی ( با نام کاربری و کلمه عبور ) دو عبارت “نمایش / اصلاحی” مشاهده می شود.
با انتخاب عبارت نمایش ، همان اظهارنامه تسلیمی اصلی مشاهده می شود و با انتخاب عبارت اصلاحی، یک سطر جدید اضافه می شود که در آن اظهارنامه اصلاحی نمایش داده می شود که با انتخاب گزینه ویرایش وارد اظهارنامه اصلاحی می شوید.
همه ی اعداد و ارقام درج شده در اظهارنامه اصلی به اظهارنامه اصلاحی منتقل و فقط در جدول محاسبه مالیات در قسمت تخفیف قانون بودجه با رنگ سبز مقدار مجاز تخفیف (معافیت) موردنظر لحاظ شده است که با تایید و ارسال آن کد رهگیری برای اظهارنامه اصلاحی صادر خواهد شد.
توضیح اینکه امکان صدور قبض برای تفاوت مالیات ابرازی اظهارنامه اصلی و اظهارنامه اصلاحی نبوده و لازم است مودی با مراجعه به اداره امور مالیاتی با دریافت قبض مالیات موردنظر در اظهارنامه اصلاحی ، نسبت به پرداخت آن اقدام نماید.
محل تبلیغ شما

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.