حسابان وب

افزايش مضاف بر ۵۰درصدي فوق‌العاده مديريت فاقد وجاهت قانوني است.

0 589
آکادمی محسن قاسمی

هرگونه افزايش مضاف بر افزايش ۵۰درصدي فوق‌العاده مديريت فاقد وجاهت قانوني است.

فینتو

 سازمان اداري و استخدامي كشور، به موجب بخشنامۀ معاونت سرمايه انساني اين سازمان به كليه دستگاه‌هاي اجرايي مشمول قانون مديريت خدمات كشوري، با توجه به اينكه در تعيين امتيازات فوق‌العاده مديريت موضوع جدول بند (۱) تصويب‌نامه شماره ۳۹۸۳۲‏/ت۵۸۹۲۸هـ مورخ ۱۳‏/۴‏/۱۴۰۰ هيئت وزيران، افزايش پنجاه (۵۰) درصد امتيازات فصل دهم قانون مديريت خدمات كشوري، لحاظ شده است، هرگونه افزايش ارقام امتيازات جدول مزبور، افزايش مضاعف محسوب شده و فاقد وجاهت قانوني است.
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.