نرم افزارحسابداری صدگان

آشنایی با قوانین شرکتها با موضوع تعداد مدیران

0 963

حسابداراپ

 تعداد مدیران در انواع شرکت ها بدین شرح می باشد:

– تضامنی : حداقل ۱ نفر (از بین شرکاء یا خارج)
– نسبی : حدقل ۱ نفر (از بین شرکاء یا خارج)
– با مسئولیت محدود : حدقل ۱ نفر (از بین شرکاء یا خارج)

پندار سیستم

– مختلط سهامی و غیرسهامی : حداقل ۱ نفر (از بین شرکاء ضامن)
– تعاونی : حداقل ۳ نفر
– سهامی عام : حداقل ۵ نفر (از بین سهامداران)
– سهامی خاص : حداقل ۳ نفر (از بین سهامداران)
محل تبلیغ شما

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.