حسابان وب

دادنامه ۲۰۰۴ مورخ ۱۴۰۰/۱/۲۲(ابطال مصوبه هیأت وزیران در خصوص معافیت مالیات حقوق کارکنان مستقر در پارک های فناوری و شهرک های فناوری)

0 1,961
آکادمی محسن قاسمی

دیوان عدالت اداری ماده ۲ مصوبه شماره  هیأت وزیران در خصوص معافیت مالیات حقوق کارکنان مستقر در پارک های فناوری و شهرک های فناوری را ابطال کرد.

کلاسه پرونده : ۹۸۰۳۶۴۵

فینتو

شاکی : آقای بهمن زبردست
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.