حسابان وب

بخشنامه ۱۰۰۰/۱۴۰۰/۴۴۰ مورخ۱۴۰۰/۱/۲۵(تنقیح،تلخیص و تجمیع بخشنامه و دستورالعمل های حوزه بازرسی کارگاهی سازمان تامین اجتماعی)

0 1,755
آکادمی محسن قاسمی

بموجب این بخشنامه ، دستورالعمل های حوزه بازرسی کارگاهی سازمان تامین اجتماعی تجمیع و خلاصه شد.

فینتو

جهت دریافت متن کامل بخشنامه اینجا کلیک کنید.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.