حسابان وب

نامه شماره۱۰۶/۶۲۲۱۱ مورخ۹۹/۱۲/۱۰(لغو معافیت مالیاتی حقوق منطقه آزاد، طبق رای دیوان عدالت اداری)

0 864
آکادمی محسن قاسمی

توضیح سایت تازه های حسابداری:
بخشنامه مرتبط در این خصوص به تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۱ را اینجا ببینید.

بموجب نامه فوق ، لغو معافیت مالیاتی حقوق منطقه آزاد، طبق رای دیوان عدالت اداری موضوع بخشنامه شماره ۲۱۰/۹۹/۳۳ سازمان امورمالیاتی تشریح شد.

فینتو

 توضیح اینکه فقط مناطق یاد شده در اطلاعیه  مشمول این مورد هستند.
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.