حسابان وب

نامه شماره ۱۴۴۸۰۱ مورخ۹۹/۱۲/۱۱(تعدیل هزینه امور رفاهی کارگران)

0 1,655
آکادمی محسن قاسمی

در نامه معاون حقوقی رئیس جمهور ، اصلاح بند ۱۰ ماده ۱۴۸ قانون مالیاتها موضوع تعدیل هزینه قابل قبول امور رفاهی کارگران پیشنهاد شد.

توضیح اینکه در بند۱۰ ماده مذکور به عنوان هزینه قابل قبول آمده است:

فینتو

۱۰- هزينه هاي فرهنگي و ورزشي و رفاهي كارگران پرداختي به وزارت كار و امور اجتماعي حداكثر معادل ده هزار ريال به ازاي هر كارگر

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.