دادنامه ۱۷۰۷ مورخ ۹۹/۱۲/۱۶(ابطال بند ۲ نامه شماره ۱۲۱۲۱معاون حسابرسی مالیاتی امور مالیاتی تهران)

0 474

هوفر

ابطال بند ۲ نامه شماره ۱۲۱۲۱؍س؍۲۵۰؍د-۱۴؍۹؍۱۳۹۶ معاون حسابرسی مالیاتی امور مالیاتی شهر و استان تهران توسط دیوان عدالت اداری ابلاغ شد.

 تاریخ رأی : شنبه ۱۶ اسفند ۱۳۹۹
متن رأی : درآمدهای حاصـل از برگزاری فعـالیت های فرهنگی و سمـینارها یا دوره های آموزشی این گونه مؤسسات نیز مرتبط با فعالیت تعلیم و تربیت محسوب می شود و از پرداخت مالیات معاف می باشد.» با توجه به موازین حقوقی فوق‌الذکر، اطلاق بند ۲ نامه شماره ۱۲۱۲۱؍س؍۲۵۰؍د-۱۴؍۹؍۱۳۹۶ معاون حسابرسی مالیاتی امور مالیاتی شهر و استان تهران که برخی فعالیت های مرتبط با تعلیم و تربیت را علی رغم تصریح به آنها در مجوز فعالیت مراکز آموزشی از شمول معافیت موضوع ماده (۱۳۴) قانون مالیات های مستقیم خارج کرده، خلاف قانون و خارج از اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.