حسابان وب

کسری چکهای جدید چگونه جبران می شود؟

0 589

حسابداراپ

درصورتی که  حساب صادرکننده چک موجودی کافی نداشته باشد، دارنده چک می‌تواند از بانک تقاضا کند که از سایر حساب‌های صادرکننده چک، مبلغ کسری را به وی پرداخت کند.

محل تبلیغ شما

سخنگوی اجرای قانون چک درباره چک هایی که با کسری مواجه هستند گفت: در صورتی که موجودی حساب صادرکننده چک تکافوی مبلغ چک را ندهد، دارنده چک می تواند از بانک تقاضا کند که از سایر حساب های صادرکننده چک در همان بانک مبلغ کسری چک را به وی پرداخت کند.

آمنه ناد علی زاده  تصریح کرد: در غیر اینصورت اگر کماکان چک برگشتی باشد و در واقع موجودی وجود نداشته باشد که به دارنده پرداخت شود، دارنده می تواند گواهینامه عدم پرداخت را از بانک مطالبه کند.

وی تاکید کرد: دارنده چک باید دقت داشته باشد که این گواهینامه عدم پرداخت حتما دارای کد رهگیری باشد. سپس با این گواهینامه عدم پرداختی که دارای کد رهگیری است می تواند به دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی برای پیگیری مطالبات خود مراجعه کند.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.