حسابان وب

اجرای آراء دیوان عدالت اداری در سازمان تأمین اجتماعی

0 631

هوفر

مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی با صدور دستور اداری بر لزوم اجرای آراء قطعی شعب و آراءهیات عمومی دیوان عدالت اداری در این سازمان تأکید کرد.

حسابان وب

دستور اداری صادر شده توسط مصطفی سالاری به مدیران واحدهای اجرایی تأمین اجتماعی سراسر کشور آمده است: در خصوص لزوم اجرای آرا قطعی صادره از دیوان عدالت اداری در ظرف مهلت مقرر قانونی، مقتضی است با در نظر گرفتن نکات ذیل نسبت به اجرای آرا هیأت عمومی دیوان عدالت اداری همچنین آرا قطعی و دستور موقت‌های صادره از شعب دیوان عدالت اداری اقدام شود:

الف‏-اجرای آرا قطعی شعب دیوان عدالت اداری

۱‏‏- طبق ماده (۱۰۷) قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری که مقرر نموده کلیه اشخاص و مراجع مذکور در ماده (۱۰) قانون مکلفند آرا دیوان را پس از ابلاغ به فوریت اجرا کنند و با عنایت به ماده (۱۰۸) آن مبنی بر اینکه محکوم علیه باید ظرف مدت یک ماه پس از ابلاغ نسبت به اجرای رأی یا کسب رضایت محکوم له اقدام کند؛ بنابراین اصل بر اجرای احکام قطعی صادره از دیوان عدالت اداری است و می‌بایست ظرف مدت یک ماه پس از ابلاغ اجرا شود.

۲‏- در موارد استثنایی که اجرای رأی به سبب مخالفت و مغایرت آشکار با قانون بنا به تشخیص امور حقوقی استان با مانع قانونی آشکاری مواجه است امور حقوقی استان ملزم است بلافاصله پس از ابلاغ دادنامه قطعی صادره حسب مورد درخواست اعمال طرق فوق العاده موضوع مواد (۷۵)، (۷۹)، (۱۱۳)، (۱۱۵) و… را ضمن درخواست توقف اجرای رأی مطرح و پیگیری کند.

۳‏- با توجه به اینکه اعمال طرق فوق العاده مانع اجرای دادنامه قطعی صادره نمی‌باشد؛ لذا چنانچه مغایرت رأی با قانون و درخواست توقف اجرای دادنامه پذیرفته نشود واحدهای اجرایی مکلفند بلافاصله نسبت به اجرای رأی اقدام کنند.

۴‏- واحدهای اجرایی مکلفند پس از اجرای رأی، نتیجه را ضمن ارسال مستندات به واحدهای حقوقی استان اعلام و در صورتی که واحد حقوقی استان رأی را اجرا شده بداند؛ مراتب را به اجرای احکام منعکس نموده و چنانچه نظر بر عدم اجرا داشته باشد موارد نقص را به واحد اجرایی جهت اجرا و اقدام ارسال کند. در هر صورت نظر واحدهای حقوقی در خصوص نحوه اجرا ملاک عمل خواهد بود.

ب‏-آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

‏۱‏- با توجه به اینکه مطابق قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری به خصوص ماده (۸۹) آن دستگاه‌های اجرایی ملزم به اجرای تمامی آرا صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری می‌باشند از سوی دیگر بنابر ماده (۹۳) قانون مذکور، اشخاصی که خود را در اجرای آرا هیأت عمومی ذینفع می‌دانند می‌توانند در صورت عدم اجرای آن تقاضای استنکاف مسؤول مربوطه را ارائه دهند. بنابراین آرا هیأت عمومی دیوان عدالت اداری لازم الاجرا بوده و معاونت‌ها و ادارات تخصصی مکلفند تمهیدات لازم جهت اجرای آن در سازمان را فراهم کنند.

۲‏- معاونت‌ها و حوزه‌های تخصصی مرتبط با هر یک از آرا مذکور می‌بایست ترتیبی اتخاذ کنند که در موضوعاتی که هیأت عمومی دیوان عدالت اداری رسیدگی و رأی صادر کرده است؛ بدون نیاز به طرح دعوی از سوی اشخاص ذینفع آرا مذکور اجرا شود.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.