بخشنامه ۹۹/۶/۴۰۳۳۴ مورخ ۹۹/۹/۸ (ابلاغ تعطیلات یک هفته‌ای دستگاه‌های دولتی تهران)

0 414

هوفر

 تعطیلات یک هفته‌ای دستگاه‌های دولتی تهران ابلاغ شد.

تعطیلی کامل ادارات امور مالیاتی تا پایان هفته در شهرهای با وضعیت قرمز
در اجرای مصوبات جدید ستاد ملی مبارزه با بیماری کرونا و مصاحبه جناب آقای انصاری معاون محترم رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص چگونگی تعطیلی ادارات دولتی در هفته جاری ، جلسه فوق‌العاده شورای معاونین سازمان رأس ساعت ۸ امروز مورخ ۹۹/۹/۸ تشکیل و پس از بحث و بررسی لازم و بمنظور  مشارکت در قطع زنجیره ویروس کویید ۱۹ تصمیماتی به شرح زیر اتخاذ شد:
۱- در شهرهایی که وضعیت بیماری کرونا قرمز اعلام شده است ادارات امور مالیاتی آن شهرها تا پایان هفته جاری تعطیل می باشند.
۲- شهرهایی که در وضعیت زرد و  نارنجی هستند تابع شرایط ، ضوایط و تصمیات ستاد مبارزه با بیماری کرونای استانی خود  بخشنام‌های قبلی می باشند.
۳- معاونین سازمان و سایر اعضای شورای معاونین بمنظور انجام هماهنگی های لازم ، راهبری و تمشیت امور سازمان بطور مستمر در محل کار خود حضور دارند.
۴- تعیین تکلیف چگونگی حضور کارکنان ستاد  سازمان و شهر و استان تهران تا پایان هفته جاری به عهده معاونین ذیربط و رئیس امور مالیاتی شهر و استان تهران می باشد.
معاون توسعه و مدیریت منابع استاندار تهران:
از روز شنبه ۸ آذر ۱۳۹۹ به منظور قطع انتقال شیوع بیماری کرونا، در اجرای بند یک قسمت الف بخشنامه شماره ۳۷۴۸۹۹ مورخ ۲۷ آبان ۹۹ سازمان اداری و استخدامی کشور (تصویر پیوست) حضور حداقل ممکن کارکنان کلیه دستگاه های اجرایی مشمول ماده ۵ قانون خدمات کشوری حسب تشخیص بالاترین مقام دستگاه اجرایی صرفا برای خدمات ضروری الزامی است.”
در این راستا و طبق این مصوبه کلیه کارکنان به منظور ارائه خدمات عادی تا تاریخ ۱۴ آذر ۹۹ (مطابق بند یک قسمت ب بخشنامه فوق الذکر از حضور فیزیکی در محل کار معاف می باشند، بدیهی است حضور کارکنان در موارد ضروری بنا به تشخیص بالاترین مقام دستگاه اجرایی (حداقل حضور ممکن تا سقف ۱۳) می باشد. همچنین صرفا حضور مدیران و معاونین دستگاه های اجرایی استانی و شهرستانی الزامی است.
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.