نرم افزارحسابداری صدگان

بخشنامه ۳۷۷۵۷۵ مورخ ۹۹/۹/۱۲ (نحوه حضور کارکنان و فعالیت ادارات از روز شنبه ۱۵ آذر)

0 6,822

حسابداراپ

طرح جامع مديريت هوشمند محدوديت‌ها متناسب با روند بيماري كوويد ۱۹ را براي هفته سوم آذر و نحوه حضور کارکنان و فعالیت ادارات از روز شنبه ۱۵ اذر بموجب سازمان اداری و استخدامی ابلاغ شد.

پندار سیستم

رئيس سازمان اداري و استخدامي كشور با صدور بخشنامه‌اي، نحوه حضور كاركنان و فعاليت ادارات را از روز شنبه ۱۳۹۹/۹/۱۵ لغايت پايان هفته آينده منطبق با وضعيت جديد اعلام‌شده براي هر شهر و رعايت بند (۴) بخشنامه شماره ۳۷۴۸۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۸/۲۷ اعلام كرد.

در بخشنامه شماره ۳۷۴۸۹۹ سازمان اداري و استخدامي كشور تصريح شده است؛ به منظور كاهش ترددهاي شهروندان و كاركنان دولت در شرايط هشدار، وضعيت حضور كاركنان و فعاليت ادارات در هر يك از وضعيت‌هاي اعلامي از سوي قرارگاه عملياتي ستاد ملّي مديريت كرونا در ادارات شهرها به شرح زير خواهد بود:

وضعيت «زرد»:

كاركنان ادارات ارائه‌دهنده خدمات ضروري و دستگاه‌هاي مرتبط با مأموريت‌هاي اساسي و مديريت شهري با ۱۰۰ درصد ظرفيت در محل كار حاضر خواهند شد. در ساير ادارات شهر ارائه خدمات با حضور ۳‏/۲ (دو سوم) كاركنان انجام خواهد شد.

وضعيت «نارنجي»:

ادارات ارائه‌دهنده خدمات ضروري و دستگاه‌هاي مرتبط با مأموريت‌هاي اساسي و مديريت شهري مي‌توانند با تشخيص بالاترين مقام مسئول (در سطح ملّي يا استان) نسبت به كاهش حضور تا ۳‏/۱ (يك سوم) كاركنان خود اقدام كنند. در ساير ادارات شهر ارائه خدمات با حضور۵۰% (پنجاه درصد) كاركنان انجام خواهد شد.

وضعيت «قرمز»:

دستگاه‌هاي ارائه‌دهنده خدمات ضروري و دستگاه‌هاي مرتبط با مأموريت‌هاي اساسي و مديريت شهري مي‌توانند با تشخيص بالاترين مقام مسئول (در سطح ملّي يا استان) نسبت به كاهش حضور تا ۵۰% (پنجاه درصد) كاركنان خود اقدام نمايند، مشروط بر آنكه خللي در ارائه خدمات ضروري به‌وجود نيايد. در ساير ادارات شهر ارائه خدمات با حضور حداكثر ۳‏/۱ (يك سوم) كاركنان انجام خواهد شد. كليه مراكز آموزشي (آموزشگاه‌ها، مدارس، دانشگاه‌ها و …) به‌طور كامل تعطيل و صرفاً كاركناني كه حضور آنان براي حفاظت فيزيكي و حفاظت تأسيسات و سامانه‌هاي الكترونيكي ضروري باشد، در محل كار خود حضور خواهند يافت.

لازم به تأكيد است؛ ساير موارد ابلاغي در بخشنامه مذكور نيز الزامي است.

محل تبلیغ شما

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.