نرم افزارحسابداری صدگان

نامه شماره ۷/۹۸/۶۴۳ مورخ ۹۸/۱۰/۳۰ (تغییر نماینده شخص حقوقی نیاز به اعلام مراتب به اداره ثبت شرکت ها ندارد.

0 5,748

حسابداراپ

بموجب مکاتبه اداره حقوقی قوه قضاییه ، تغییر نماینده شخص حقوقی در هیات مدیره به معنی تغییر هیات مدیره نبوده و نیاز به اعلام مراتب به اداره ثبت شرکت ها ندارد.

توضیح سایت تازه های حسابداری
باتوجه به تبصره ۱ ماده ۱۱۹ قانون تجارت ، به نظر میرسد این تفسیر ، با تعهدات و مسئولیتهای شخص حقیقی که به نمایندگی از طرف شخص حقوقی عضو هیات مدیره شده مغایرت دارد:
 ” تبصره ۱ ماده ۱۱۹ – از نظر اجرای مفاد این ماده شخص حقیقی که به عنوان نماینده شخص حقوقی عضو هیأت مدیره معرفی شده باشند در حکم عضو‌هیأت مدیره تلقی خواهد شد. “

پندار سیستم

خصوصا اینکه ادارت ثبت ، در اگهی های ثبتی ، بدون معرفی شخص حقیقی که قبول کننده سمت خود است ، امکان ثبت صورتجلسات مجمع و هیات مدیره را ندارند و بانکها هم بنا به همین اگهی ، فرد امضا کننده چکها را تعریف و ثبت میکنند.
حال بنا به این تفسیر ، فرد جدید معرفی شده ازسوی سهامدار حقوقی ، چگونه میتواند بدون تغییرات ثبتی این مسئولیتها و تعهدات را بعهده بگیرد چراکه فرد عزل شده هم بدون ثبت این تغییرات ، همچنان مسئول محسوب میشود.
محل تبلیغ شما

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.