نامه شماره ۹۰۰۰/۲۲۰۹۷/۱۳۹۷/۱۴۰ مورخ ۹۷/۸/۲۲(نافذ و اجرایی بودن مصوبات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید و کارگروه های استانی)

0 206

هوفر

 نافذ و اجرایی بودن مصوبات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید و کارگروه های استانی و  لزوم اقدامات تعقیبی و تحقیقی در صورت شکایت ستاد از عدم اجرای مصوبات طی نامه دادستان کل کشور ابلاغ شد.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.