نرم افزارحسابداری صدگان

نامه شماره ۵۲۲۰۰/۴۷۶ مورخ ۹۹/۷/۱۵ (چگونگی رسیدگی به تراکنش های بانکی سنوات قبل از ۱۳۹۵)

0 5,309

حسابداراپ

 طی نامه دیوان محاسبات به سازمان امورمالیاتی ، چگونگی رسیدگی به تراکنش های بانکی سنوات قبل از ۱۳۹۵ تشریح شد.

پندار سیستم

محل تبلیغ شما

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.