نامه شماره ۵۲۲۰۰/۴۷۶ مورخ ۹۹/۷/۱۵ (چگونگی رسیدگی به تراکنش های بانکی سنوات قبل از ۱۳۹۵)

0 2,881

هوفر

 طی نامه دیوان محاسبات به سازمان امورمالیاتی ، چگونگی رسیدگی به تراکنش های بانکی سنوات قبل از ۱۳۹۵ تشریح شد.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.