حسابان وب

احکام مالیاتی در خصوص برگ تشخیص مالیات

0 1,900
محل تبلیغ شما

 مهلت اعتراض مودی به برگ تشخیص مالیات ۳۰ روز از تاریخ ابلاغ آن است.

– برگ تشخیص مالیات سندی است که اداره امور مالیاتی صادر می کند و در آن؛ نوع و میزان مالیات مشخص شده است.
– مالیات دهنده حق دارد به تشخیص اداره امور مالیاتی؛ در مهلت قانونی یادشده (۳۰ روز از تاریخ ابلاغ)؛ اعتراض نماید.
– ۳۰ روز مقرر جهت اعتراض به برگ تشخیص مالیات، بدون احتساب روز ابلاغ و روز مراجعه (ثبت اعتراض) می باشد.
– اعتراض به برگ تشخیص مالیات (در صورتیکه برابر ماده ۲۳۸ رفع اختلاف نشود) در هیات حل اختلاف مالیاتی مورد رسیدگی قرار می گیرد.
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.