سهام خزانه در چه شرایطی مجاز است؟

0 299

هوفر

سهام خزانه عبارت از سهام عادي يا ممتاز يك شركت سهامي است كه توسط همان شركت مجددا خريداري شده است و به عبارت ديگر شركت سهام صادر شده خود را مجددا در بورس خريداري مي نمايد كه طبق ماده ۱۹۸ قانون تجارت خريد سهام شركت توسط همان شركت ممنوع است.

لیکن طبق بند ب ماده ۲۸ قانون رفع موانع تولید ، استثنایی دراین خصوص پیش بینی شده است:

ب- شرکتهای پذیرفته‌شده در بورس و بازارهای خارج از بورس براساس میزان سهام شناور خود در هر یک از بازارهای مذکور و براساس مقرراتي که با پیشنهاد سازمان بورس و اوراق بهادار به تصویب شوراي عالي بورس و اوراق بهادار می‌رسد می‌توانند تا سقف ده درصد (۱۰%) از سهام خود را خریداری و تحت عنوان سهام خزانه در شرکت نگهداری کنند. مادامی که این سهام در اختیار شرکت است فاقد حق رأی می‌باشد.

همانطوریکه از این بند استنباط میشود ،  این سهام بیشتر جنبه بازارگردانی و جلوگیری از افت قیمت سهام شرکتها را دارد لذا مشمول تقسیم سود نیز نمی باشد.

طبق استانداردهاي حسابداري سهام خزانه يك دارائي محسوب نمي شود و سود حاصل از خريد و فروش آن نبايستي بين سهامداران توزيع شود، بنا بر اين دلايل در بيشتر كشورهاي جهان خريد سهام خزانه مجاز نمي باشد، البته موارد ديگري نيز در مورد سهام خزانه وجود دارد و اينكه سهام خزانه از حقوقي نظير حق راي، سود سهام، حق تقدم خريد سهام برخوردار نيست.

منبع و محتواسازی : تازه های حسابداری

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.