حسابان وب

بخشنامه ۲۳۰/۲۵۳۲۷ مورخ ۹۹/۶/۱۲(رفع ابهام از نحوه حسابرسی و پذیرش اعتبار مالیاتی)

0 3,889
آکادمی محسن قاسمی

سازمان امورمالیاتی ، بخشنامه  رفع ابهام از نحوه حسابرسی و پذیرش اعتبار مالیاتی ( مالیات و عوارض خرید مالیات بر ارزش افزوده ) را ابلاغ کرد.

این بخشنامه پیرو نامه شماره ۶۰/۱۰۷۵۴۱ مورخ ۹۹/۴/۲۹ ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور موضوع کاهش اختلاف مالیاتی واحدهای تولیدی با سازمان امور مالیاتی صادر شده است.

با عنایت به ابلاغیه دبیرخانه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید موضوع نامه شماره ۶۰/۱۰۷۵۴۱ مورخ۱۳۹۹/۰۴/۲۹مبنی بر اینکه سازمان امور مالیاتی کشور نسبت به درج تاریخ ورود و خروج مؤدیان در فهرست مؤدیان فاقد اعتبار ارزش افزوده در سایت و سامانه ذیربط اقدام نماید ، و با توجه به اینکه مطابق مفاد قانون مالیات بر ارزش افزوده،سازمان امور مالیاتی کشور الزامی به اعلام و درج اسامی مؤدیان فاقد اعتبار در سامانه های خود ندارد وصرفا از نظر آگاهی بخشی و هدایتگری عمومی اقدام به درج اسامی این قبیل مؤدیان درسامانه های ذیربط می نماید؛ لذا به منظور رفع ابهامات در خصوص نحوه رسیدگی به اعتبار مالیاتی (مالیات و عوارض خرید)، ضمن تأکید بر بخشنامه شماره ۲۶۰/۹۵/۴۳ مورخ۱۳۹۵/۰۷/۱۲ معاونت وقت مالیات بر ارزش افزوده، مقرر می دارد:

فینتو

۱- صرف عدم درج نام مؤدی (فروشنده در فهرست مؤدیان ثبت نام شده فاقد اعتبار مالیاتی در زمان انجام معامله، شرط کافی برای احراز اصالت معامله و پذیرش اعتبار مالیاتی نمی باشد و از آنجائیکه مصوبات ستاد مذکور صرف در قالب قوانین و مقررات موضوعه قابلیت اجرا دارد، درج تاریخ ورود و خروج این قبیل مؤدیان در فهرست مزبور مؤثر دراحراز اصالت معامله و پذیرش اعتبار مالیاتی نخواهد بود.

۲-در صورتیکه با رعایت الزامات قانونی و بخشنامه های صادره، اصالت و تحقق معامله باذینفع مندرج در صورتحساب خرید احراز نگردد، ادارات امور مالیاتی باید عدم احرازاصالت و تحقق معامله را در گزارش رسیدگی خود به عنوان دلیل عدم پذیرش اعتبارمالیاتی قید و مستند نموده و از عدم پذیرش اعتبار مالیاتی صرفا به دليل درج نام مؤدی (فروشنده ) در فهرست مؤدیان فاقد اعتبار اجتناب نمایند.

 

محمد مسیحی معاون درآمدهای مالیاتی

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.