انواع معافیت سالیانه مشاغل چه مواردی است؟

0 360

هوفر

 انواع معافیت سالیانه مشاغل چه مواردی است؟

 هزینه های معاف
 درآمدهای معاف به نرخ صفر

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.