نرم افزارحسابداری صدگان

پایان مردادماه، آخرین مهلت بهره مندی از مالیات مقطوع

0 1,099

حسابداراپ

صاحبان مشاغلی که شرایط بهره مندی از مالیات مقطوع را دارند، می‌بایست تا پایان مردادماه براساس فرم مربوطه مراتب را به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام نمایند.

طبق تفاهم سازمان امور مالیاتی کشور و اصناف کشور و طبق دستورالعمل تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم، صاحبان مشاغلی که مشمول این دستورالعمل هستند، در صورت تکمیل و ارسال فرم مربوطه حداکثر تا پایان مرداد ماه سال ۱۳۹۹، از نگهداری اسناد و مدارک موضوع این قانون و تسلیم اظهارنامه مالیاتی معاف می‌شوند.
 مودیانی که مدتی از سال ۱۳۹۷ فعالیت داشته و مشمول مالیات شده اند و حالیه تمایل به بهره مندی از مفاد دستورالعمل تعیین مالیات مقطوع سال ۱۳۹۸ دارند توجه داشته باشند

پندار سیستم

چنانچه مالیات سال ۱۳۹۷ آنها برای مدتی از سال بوده ، لازم است نسبت به تبدیل مالیات فوق برای کل سال ۹۷ اقدام و مبلغ حاصله با توجه به نصاب مقرر ( ثابت و یا افزایش ) در باکس مربوطه در فرم درخواست تعیین مالیات مقطوع درج گردد .
به عنوان مثال اگر مالیات سال ۱۳۹۷ به مبلغ ۵۰۰ هزار تومان برای ۶ ماه سال ۹۷ بوده ، مالیات کل سال ۹۷ به مبلغ یک میلیون تومان تلقی می گردد که لازم است مبلغ مالیات سال ۹۸ در فرم تعیین مالیات مقطوع ، یک میلیون تومان درج شده و نسبت به پرداخت آن برابر مفاد دستورالعمل اقدام گردد.

محل تبلیغ شما

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.