بخشنامه ۹۹/۱۳۵۹۱۷ مورخ ۹۹/۵/۵(اصلاح سقف مقرر ریالی قابل ارائه به ارباب رجوع در سال ۱۳۹۹)

0 417

هوفر

سقف مقرر ریالی قابل ارائه به ارباب رجوع در سال ۱۳۹۹ بموجب بخشنامه بانک مرکزی اصلاح و بخشنامه۹۹/۴۲۴۵۱ مورخ ۹۹/۲/۲۱ ملغی اعلام شد.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.