حسابان وب

آیین نامه ثبت اطلاعات و پرداخت های کارکنان در دو سامانه‌ در دستور کار هیئت وزیران

0 668

حسابداراپ

در جلسه اصلی کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک هیئت دولت به ریاست جمشید انصاری که روز یکشنبه ۵ مرداد تشکیل شد، درخصوص پیشنهادات وزارت کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور بحث و تصمیم گیری شد. از مهمترین تصمیمات این جلسه،‌ تصویب آیین نامه ثبت و بروزرسانی اطلاعات و پرداخت های کارکنان در دو سامانه‌ بود،‌ این آیین نامه برای اخذ تصمیم نهایی در دستورکار جلسه اصلی هیئت وزیران قرار گرفت.

فینتو

به گزارش «پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت» در این جلسه، اعضای کمیته اصلی ضمن موافقت با آیین نامه «ثبت و به روز رسانی اطلاعات و پرداخت‌های کارکنان در سامانه های کارمند ایران و ثبت حقوق و مزایا»، موضوع «تفویض اختیارات، مسئولیت ها و وظایف وزیران و معاونان رییس جمهور در برخی موارد به وزیر کشور» را برای اصلاح به وزارت کشور عودت نمودند، هم چنین دیگر پیشنهاد این وزارت در زمینه «درج نشان موافقت دارنده گواهینامه رانندگی به اهدای عضو در صورت فوت یا مرگ مغزی به علت تصادفات رانندگی»‌ برای بررسی مجدد به کمیته تخصصی ارجاع شد.

تصویب آیین نامه ثبت و بروز رسانی اطلاعات و پرداخت‌های کارکنان در سامانه های کارمند ایران و ثبت حقوق و مزایا

سازمان برنامه و بودجه کشور آیین نامه اجرایی «ثبت و بروز رسانی اطلاعات و پرداخت‌ها به کلیه کارکنان دستگاه‌های اجرایی در سامانه کارمند ایران و سامانه ثبت حقوق و مزایا» را با هدف ساماندهی نیروی انسانی و کارکنان دولت و ایجاد انضباط مالی ارائه نموده است که با اصلاحاتی تصویب شد و برای اخذ تایید نهایی در دستورکار جلسه اصلی هیئت وزیران قرار گرفت.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.