پرسش و پاسخ شماره ۱۱۲ کمیته فنی سازمان حسابرسی

0 525

هوفر

پرسش و پاسخ شماره ۱۱۲ کمیته فنی سازمان حسابرسی به تاریخ ۱۳۹۹ /۴/۱۰ درخصوص تغییر طبقه بندی سرمایه گذاری های بلند مدت منتشرشد.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.