بخشنامه ۲۰۰/۹۹/۳۷ مورخ ۹۹/۴/۱۱(ابلاغ مصوبات شورای عالی اقتصادی درخصوص مالیات شرکتهایی که تازه وارد بورس میشوند)

0 708

هوفر

بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۹/۳۷ مورخ ۱۳۹۹/۴/۱۱ در خصوص ابلاغ مصوبات شورای عالی اقتصادی توسط سازمان امورمالیاتی منتشر شد.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.