نرم افزارحسابداری صدگان

ادعای سابقه در تامین اجتماعی چگونه است؟

0 973

حسابداراپ

اگر کارفرما بدون توجه به ماده ۳۹ قانون تامین اجتماعی در زمان اشتغال کارکنان و پرسنل تحت شمول از بیمه نمودن کارکنان خود اجتناب نماید شخص مدعی باید با تکمیل فرم مخصوص و ضمیمه کردن مدارک و مستندات اشتغال بکار اقدام و به شعبه بیمه ای که آخرین لیست واریزی حق بیمه پرداخت شده ارائه نماید.

موضوع در کمیته ادعای سابقه شعبه و استان مورد بررسی قرار گرفته و با توجه به مستندات ارائه شده اعلام نظر می شود.
مدارک مورد نیاز :

پندار سیستم

حکم استخدامی، لیست حقوق کارگاه  به همراه اظهارنامه مالیاتی، دفاتر قانونی کارگاه، فیش بانکی، کارت حضور و غیاب و یا دفتر حضور و غیاب، فرم انجام معاینات پیش از استخدام و …
نکته مهم :
در صورتی که فرد هیچ گونه مدرک و مستندی ندارد باید به اداره کل کار مراجعه و شکایتی تنظیم نماید تا اداره کار موضوع را بررسی و نظر خود را پس از بررسی های کارشناسی به فرد و بیمه تامین اجتماعی اعلام می کند رای اداره کار برای تامین اجتماعی لازم الاجراست.
محل تبلیغ شما

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.