بخشنامه ۲۰۰/۹۹/۲۶ مورخ ۹۹/۳/۱۱(ابلاغ احکام مالیاتی آیین نامه اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۹)

0 660
 احکام مالیاتی آیین نامه اجرایی بندهای الف، ب، ج، د، ه، ز، ح، ط، ی، ک، ل، ع، ف، ر، ص و ش تبصره ۵ و بند م تبصره ۶ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور توسط سازمان امورمالیاتی ابلاغ شد.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.